supermarketÜks suur kaubandusorganisatsioon tellis meilt terve sarja juhendajate koolitusi. Ootuspäraselt sooviti nendega täiendada juhendamisoskusi, mis eeldab suhtlemise, õpetamise ja õpioskuste terviklikku käsitlust.  Koolitused olid mõeldud organisatsioonis välja töötatud sisseelamisprogrammi sissejuhatava koolituse jätkuks.

Esimeses grupis olid koos kõrgema astme juhid, kes otseselt uute töötajate juhendamisega reeglina ei tegele. Palusime neil mõelda ennast juhendaja rolli ja kirja panna küsimused, mis juhendajal võivad tekkida enne juhendama hakkamist. Küsimusi analüüsides selgus kaks olulist tõsisasja. Esiteks on paljud küsimused suunatud teistele inimestele, s.t. et need küsimused on süsteemikohased, juhtimist ja koostööd puudutavad. Teiseks koondusid paljud küsimused üldpealkirja alla motivatsioon.  Päeva lõpus kokkuvõtet tehes palusime juhtidel öelda, mis on nende meelest põhiline, millele tuleks nüüd juhendamisega seoses organisatsioonis keskenduda. Vastus oli ühene. Keskenduda tuleb nii juhtide, juhendajate ja ka uute töötajate ehk õppijatemotivatsioonile.

Järgmises grupis olid koos aste allpool olevad keskjuhid. Nad sõnastasid oma ootusi koolitusele üsna sarnaselt kõrgema astme juhtide järeldustele:

  • kuidas motiveerida juhendajat ja uut inimest ehk õppijat?
  • kuidas motiveerida inimest tööle väikese palgaga?
  • kuidas juhtide poolt väikese mutrikese-lihttöötaja motivatsiooni hoida (esmatasandi juhtide võimalused on ammendunud)?


Arutelu käigus selgus, et paljudele uutele lihttöötajatele pannakse juba sisseelamisprogrammi alguses rahaline vastutus vigade eest. Seega on organisatsioonis tehtud juhtimisotsus, millega risk on  veeretatud  õppija kaela ja õppija huvides on mitte eksida. Ometi olid kõik juhid nõus sellega, et eduka õppimise üheks eelduseks on võimalus eksida ja mitte saada vigade eest karistada, vastasel juhul õpimotivatsioon langeb, oskuste omandamine on aeglane või inimene koguni lõpetab õppimise, läheb minema. Isikliku vastutusega lihtametites oligi selles organisatsioonis töötajate voolavus kõige suurem.

Kokkuvõttes leidsid koolitusel osalenud juhid, et õppimine on edukas siis, kui õppijal on huvi, tahe ja eesmärk õppimiseks. Nende äratamine ja sõnastamine tähendab oskust motiveerida, mis omakorda on üks olulisemaid juhtimisoskusi. Kui lisada siia veel süsteemsed küsimused, mis juhendajatel on ja millele juhid peavad vastused leidma, võib julgelt väita, et juhendamine on juhtimisülesanne.

Meie blogis leiduvaid leiduvaid materjale võib soovi korral vabalt kasutada. Palume ainult viidata sellele blogile ja võimalusel avaldada blogi link.