Deap LeadMis see on?
Deep Lead on juhtide arendamise programm, mis toetab süvatasandil õppimist ehk oma hoiakute muutmist. Aluseks 360 kraadi tagasisidel põhinev liidrivõimekuse profiil.
Süvajuhtimise käsitluse ja selle rakendusprogrammi lõi soome pedagoogikateadlane Vesa Nissinen oma doktoritöös. Mudel on Soome kaitseväe koolituses kasutust leidnud alates aastast 1998 ja levinud väga kiiresti ka teistesse õppeasutustesse ja äriorganisatsioonidesse. Süvajuhtimise põhimõtteid ja programmi mõju on uuritud mitmes ülikoolis,  sel teemal on kaitstud mitmeid doktoritöid. Edulood paljudest soome ja rahvusvahelistest ettevõtetest, kes on rakendanud Deep Lead programmi, räägivad enda eest.  

climb_a_mountinKellele see programm on mõeldud?
Kesk- ja tippjuhtidele ja juhtimismeeskondadele
Kui kaua see kestab?
Standardprogrammi kestus on 1 aasta, mille sisse mahub 4 seminaripäeva vahepealsete koduülesannetega.
Mis keeles me seda teeme?
Eesti, inglise, soome, vene keeles.
Kes seda läbi viib?
Ülo Vihma - Deep Lead esindaja Eestis,  akrediteeritud treener.
Programmi kaugem eesmärk on:
aidata juhtidel jõuda nõustajakesksest enesearendusest isejuhtimiseni.


Programmi sisu ja vorm:

  1. päev - süvajuhtimise kontseptuaalne alus. Iga osaleja isiklik nõusolek ja motivatsioon programmis osalemiseks. Selgitused programmiSelle järel, enne teist päeva, täidetakse 360° tagasiside küsimustik.  Küsimustik täidetakse elektroonselt ja töödeldakse Soomes.
  2. päev - tagasiside  alusel koostatud isikliku juhtimisprofiili tõlgendus ja arengueesmärgi sõnastamine. 
  3. päev - vaheraport.
  4. päev - programmi lõpu eel, vahetult enne viimast seminari tehakse kordusprofiil. Uue profiili analüüs, oma saavutuse hindamine ja jätkuva arengueesmärgi sõnastamine; meeskondlik kokkuvõte programmist. Programmis osalejate motiveerimine enesearendamise jätkamiseks iseseisvalt ja süvajuhtimise põhimõtete rakendamiseks organisatsiooni teistel juhtimistasanditel.


Deap lead
 
Lisaks põhiprogrammile soovitame toetada juhtide arengut vaheseminaridega, mis on sisult individuaalne ja grupinõustamine (coaching). Paraja sagedusega toimudes aitavad nad hoida arengufookust ja tugevdada meeskonda. Eesti kogemuse järgi on kasulik korraldada vaheseminare kord kuus nendel kuudel, mil pole põhiprogrammi seminare. 
 
Igal inimesel, kaasa arvatud juhil, on raske oma hoiakuid ja harjumusi muuta. Kursus aitab seda teha eesmärgipäraselt ja tõhusalt. Aastase programmi järel tehtud uus juhtimisprofiil näitab juhile tema senise pingutuse vilja ning aitab uusi sihte seada. Erinevad edulood (http://www.deeplead.com) kinnitavad, et selle tulemusena arenevad mitte ainult juhid, vaid ka juhtimismeeskonnad ja organisatsioonid tervikuna.