Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Coaching

Einstein:“Hullumeelsus on teha samu asju ikka ja jälle sama moodi ning oodata erinevat tulemust“

coachingCoaching on välja kasvanud lahenduskesksest lühiteraapiast, selle sisuks on konkreetse probleemi lahendamine või  lahendamisefektiivsuse tõstmine.

Coaching pakub tõhusat tuge isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamiseks ja realiseerimiseks, tegutsemissuuna leidmiseks, motivatsiooni turgutamiseks ja püstitatud eesmärkide elluviimiseks.
Coaching'u  üldine eesmärk on tõsta juhtimisvõimekust, saavutada teadvustatum, eesmärgipärasem ja efektiivsem juhtimine.

Üks coachingu vorme on GROW mudel
G – goal ehk eesmärk.
R – reality ehk hetkeolukord.
O – obstacles and options ehk takistused ja lahendused.
W – who, what, when and will ehk kes, mida, millal ja mis tahtega (motivatsioon).

Individuaalse coachingu käigus sõnastatud ülesanded jäävad juhi arenguülesandeks. Meeskonna coachingu puhul vahelduvad kohtumised meeskonnaga ning meeskonnaliikmetega regulaarselt. Osa teemasid võib olla kasulik käsitleda ka koolituse vormis. Koolituste valik ja planeerimine toimub  meeskondliku coachingu käigus.

Coaching'u kestus:
Individuaalse sessiooni pikkus on 1 tund.
Grupisessioonide pikkus 2-4 tundi, maksimaalselt 6 tundi.
Arendusprogrammi pikkus soovitavalt mitte alla 6 kuu.

Coaching'u tulemus
Coaching aitab leida vajalikke ressursse seestpoolt, kaasates probleemi lahendamiseks eelkõige klienti ennast, olgu selleks indiviid või grupp. Kui klient töötab ise coach’i  abiga muudatuste mudelit välja, siis tema võime otsuseid teha ja muudatusi ellu viia kasvab oluliselt.

Pakume coachingut eesti, vene ja inglise keelest. Pikemate programmide raames ka saksa, soome, rootsi ja taani keeles.

mka_ja_joonmeedia_motivatsioon

Coaching pildis valmis Fast Leader'i "Keskjuhtide motivatsioonipäeval"
Autor: Siiri Taimla joonmeedia.blogspot.com


Deap LeadMis see on?
Deep Lead on juhtide arendamise programm, mis toetab süvatasandil õppimist ehk oma hoiakute muutmist. Aluseks 360 kraadi tagasisidel põhinev liidrivõimekuse profiil.
Süvajuhtimise käsitluse ja selle rakendusprogrammi lõi soome pedagoogikateadlane Vesa Nissinen oma doktoritöös. Mudel on Soome kaitseväe koolituses kasutust leidnud alates aastast 1998 ja levinud väga kiiresti ka teistesse õppeasutustesse ja äriorganisatsioonidesse. Süvajuhtimise põhimõtteid ja programmi mõju on uuritud mitmes ülikoolis,  sel teemal on kaitstud mitmeid doktoritöid. Edulood paljudest soome ja rahvusvahelistest ettevõtetest, kes on rakendanud Deep Lead programmi, räägivad enda eest.  

climb_a_mountinKellele see programm on mõeldud?
Kesk- ja tippjuhtidele ja juhtimismeeskondadele
Kui kaua see kestab?
Standardprogrammi kestus on 1 aasta, mille sisse mahub 4 seminaripäeva vahepealsete koduülesannetega.
Mis keeles me seda teeme?
Eesti, inglise, soome, vene keeles.
Kes seda läbi viib?
Ülo Vihma - Deep Lead esindaja Eestis,  akrediteeritud treener.
Programmi kaugem eesmärk on:
aidata juhtidel jõuda nõustajakesksest enesearendusest isejuhtimiseni.


Programmi sisu ja vorm:

  1. päev - süvajuhtimise kontseptuaalne alus. Iga osaleja isiklik nõusolek ja motivatsioon programmis osalemiseks. Selgitused programmiSelle järel, enne teist päeva, täidetakse 360° tagasiside küsimustik.  Küsimustik täidetakse elektroonselt ja töödeldakse Soomes.
  2. päev - tagasiside  alusel koostatud isikliku juhtimisprofiili tõlgendus ja arengueesmärgi sõnastamine. 
  3. päev - vaheraport.
  4. päev - programmi lõpu eel, vahetult enne viimast seminari tehakse kordusprofiil. Uue profiili analüüs, oma saavutuse hindamine ja jätkuva arengueesmärgi sõnastamine; meeskondlik kokkuvõte programmist. Programmis osalejate motiveerimine enesearendamise jätkamiseks iseseisvalt ja süvajuhtimise põhimõtete rakendamiseks organisatsiooni teistel juhtimistasanditel.


Deap lead
 
Lisaks põhiprogrammile soovitame toetada juhtide arengut vaheseminaridega, mis on sisult individuaalne ja grupinõustamine (coaching). Paraja sagedusega toimudes aitavad nad hoida arengufookust ja tugevdada meeskonda. Eesti kogemuse järgi on kasulik korraldada vaheseminare kord kuus nendel kuudel, mil pole põhiprogrammi seminare. 
 
Igal inimesel, kaasa arvatud juhil, on raske oma hoiakuid ja harjumusi muuta. Kursus aitab seda teha eesmärgipäraselt ja tõhusalt. Aastase programmi järel tehtud uus juhtimisprofiil näitab juhile tema senise pingutuse vilja ning aitab uusi sihte seada. Erinevad edulood (http://www.deeplead.com) kinnitavad, et selle tulemusena arenevad mitte ainult juhid, vaid ka juhtimismeeskonnad ja organisatsioonid tervikuna.