Kõige tõhusama tiimi moodustavad inimesed, kes rakendavad oma tugevaid külgi ja saavad teistelt tuge oma nõrkuste kompenseerimiseks.

Meeskond on imeline sõna. Paljud inimesed kasutavad seda valimatult erinevatel põhjustel liitunud ja erineva suurusega inimkoosluste kohta. Olen korduvalt pidanud oma klientidele ütlema, et meeskond on ilus turunduslik mõiste, kuid teie reaalsusega on sel vähe pistimist.
Ma ei taha praegu üle korrata tavapäraseid meeskonna definitsioone ja sellest tulenevaid järeldusi, vaid käsitleda meeskonna teemat „seestpoolt väljapoole“. Ehk siis aidata indiviidil endal oma mõtteline meeskond luua, selle kaudu ennast analüüsida ja lõpuks ehk ka oma tööalast gruppi (tinglikult „meeskonda“) mõjutada enda jaoks positiivsete muutuste suunas.
Vahemärkusena olgu öeldud, et seekord ei räägi ma tavapärasest teadmiste ja oskuste olemasolust, mida personali värbamisel hinnatakse, vaid väärtustest ja hoiakutest, mis määrab ära inimeste omavahelise sobivuse ja koostöövalmiduse. Selliseid analüüse on hakatud maailmas juba tegema ja tõenäoliselt leiavad need ka Eestis lähiajal laiemat kasutust. Seda enam, et personali arendamiseks juba kasutatakse kompetentsimudeleid, mis väärtustavad ja mõõdavad teadmiste ja oskuste kõrval ka hoiakuid.

Kavandage oma ideaalne meeskond
Alustuseks kujutage ette, et olete meeskonnatreener, kellel on võimalus panna kokku oma ideaalne meeskond.

  •  Selleks märkige üles korduvaid enesekohaseid mõtteid. Need käivad justkui teie sisemise meeskonna erinevate liikmete kohta, sest kõigil meil on mitmeid erinevaid tahke. Neile nüüd andkegi sõna.
  •  Seejärel liigitage need enesekohased mõtted kaheks – ühele poole positiivsed ja teisele negatiivsed. Järgnevalt võite igaühele neist panna ka „rollinime“. Nii saate teada, kes teie sisemises meeskonnas töötavad teie poolt ja kes vastu.
  •  Nüüd otsustage, milliseid meeskonnaliikmeid tahaksite hoida ja milliseid välja vahetada ning mis järjekorras.
  •  Seejärel koostage nimekiri uutest meeskonnaliikmetest (omadustest, väärtustest, hoiakutest, käitumisest), keda tahate oma tiimi.
  •  Edasi oleks järgmine loogiline samm ebasobivad meeskonnaliikmed sobivate vastu välja vahetada. Kuid ärge kohe kiirustage, sest see võib olla väga suur, keeruline ja ehk isegi võimatu ülesanne. Mõelge hetkeks.
    Ühistööle tuleb kasuks, kui igaüks saab rakendada oma tugevaid külgi ning leida teistelt tuge oma nõrkuste kompenseerimiseks. Paradoks võib seisneda selles, et just tänu tugevuste ja nõrkuste olemasolule ja vastastikusele haakumisele realiseerub kogu tiimi potentsiaal.
    Seega enne, kui hakkate oma ebasoovitavaid sisemise meeskonna liikmeid välja vahetama, püüdke ära arvata, mis on nende positiivne kavatsus. Mis peitub nende negatiivsete hoiakute ning kahjustava käitumise taga? Mis kasu te (teie sisemine tiim) nende olemasolust saate? Sest ei maksa unustada, et meeskond pole iseenesest eesmärk, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. Tõsi küll, äärmiselt oluline vahend.

Meeskond

Hea tiimitööga võib liigutada mägesid
Alles siis, kui selline mõttetöö on tehtud, kavandage oma järgmised sammud.
Sealjuures võiksite silmas pidada, et meeskonna loomine on pidev protsess ja samal hetkel, kui ideaalne koosseis on koos, võib ta hakata juba otsast lagunema. Aga samas pole mõtet ka loobuda.
Miks mitte pingutada ideaali nimel, sest tänu heale tiimitööle on võimalik liigutada mägesid. Nii et kui ideaalne meeskond ja selle saavutused kestavad ka vaid hetke, võib saadav rõõm ja nauding ning hilisemad head mälestused olla piisavad stimulaatorid. Aga kui saak salves on suur, siis on võimalik nautida ka kestvamat kasu.
Carpe diem.

Avaldatud: "Raamatupidamisuudised" okt, 2016