Koostöö arendamine kokates

Meeskonnatöö edukuse kõige olulisemad komponendid on eesmärgi ja ülesannete selgus, sobiv tööjaotus, töö koordineerimine ja üksteise toetamine. Neid seob ühine otsustusprotsess.
See ei tähenda, et muu poleks oluline - sageli on just pisiasjades kurat peidus. Koostöö arendamisel peaks aga alustama just neist eelpool nimetatuist. Sageli tuleb ka juba mõnda aega koos töötanud gruppidel nende baasasjade juurde tagasi tulla ja neis uus selgus luua.

Meie kogemuslikud meeskonnakoolitused on kombinatsioon teooriast ja praktikast – see on õppimine tegevuse kaudu. Meeskonnakoolitus köögis on üks võimalus praktiseerida meeskondlikku kogemusõpet. Sealjuures vägagi emotsionaalne – toit ei jäta kedagi ükskõikseks.
Menüü koostamisel lähtume sellest, et toit valmiks koostöös. Kokkamine toimub mitmes tiimis, millest igaühel on ülesandeks ühe toidukäigu valmistamine ja serveerimine. Menüü on hooajaline, selle koostamisel võtame arvesse klientide soove.
Meie koolitus koosneb kolmest osast. Kõigepealt mõtestame koostöö baasmõisted lahti teie organisatsiooni ja meeskonna kontekstis, seejärel proovime praktikas ehk üheskoos toitu valmistades järgi nende paikapidavuse. Lõpuks analüüsime ja mõtestame tehtut – õppimine algab siis kui mäng on läbi.

 Koolitajad:

ylo suvine smallÜlo Vihma - koostöö ja juhtimine

Töökogemus juhina nii avalikus kui erasektoris. 20-aastane koolitus- ja konsultatsioonikogemus (juhtimine, meeskonnatöö, müük ja teenindus, suhtlemisoskused, esinemine, probleemi- ja konfliktilahendus, läbirääkimised, koolitusoskused, isiksuslik areng.

heidi vihma 2Heidi Vihma - menüü, toidualased teadmised, ained ja töövahendid

Toiduajakirjanik, toidu- ja joogiraamatute autor ja toimetaja, restoranikriitik.

Päevakava

Meeskonnatöö käsitlus. 4 ak.tundi

Põhimõttelised teemad, mis haakuvad kogemuskoolitusega
• Mis on meeskond, mis teeb grupist meeskonna?
• Eesmärgi valik, ülesande valik, rolli valik, tegelik tööjaotus.
• Meeskonna juhtimine, tegevuste koordineerimine.
• Üksteise toetamine, väärtused, normid, kokkulepped.
• Tagasiside ja tehtust õppimine.
• Tiimitunde suurendamine. Kuidas vastastikku tunnustada, et tekitada oma tiimis positiivne tööõhkkond.

Kohvipaus

Ühine toidu valmistamine ja serveerimine 2 ak.tundi
• Ettevalmistus ja tööjaotus järgnevaks tegevuseks.
• Kogemusõpe – toidu valmistamine, lähtudes grupi otsusest ja tööjaotusest.
Töö käigus toimub paralleelselt 2 õpiprotsessi:
-  suhtlemine ja koostöö tiimis
-  toidutarkused ja töövõtted, kate ja serveerimine.

Õhtusöök ja tagasiside 2 ak. tundi
• Ühine õhtusöök - toidu degusteerimine
• Tööprotsessi peegeldus ja analüüs
• Koolituse kokkuvõte ja tagasiside

Koolitusmeetodid: lühiloeng, arutelu, igapäevatöö mõtestus; kogemusõpe - kokkamine: praktika, protsessi analüüs, tulemuse hindamine ja järeldused.

Õppematerjal: meeskonnatöö õppematerjal elektroonselt, menüü, retseptid

Telli koolitus endale sobival ajal: info@meeskonnakoolitus.ee

Koolitust saab läbi viia toidustuudios, turismitalus või vabas õhus.
Meilt saate soovi korral tellida tervikpaketi koos korraldusega. Meie partnerite hulgas on neid, kellel on spetsiaalselt kokkamiseks mõeldud ruumid.