Kogemusõppel põhinev meeskonnatreening on koolitus, kus õpitakse meeskonnale antud ülesande täitmise analüüsist. Mis tähendab, et õppimine algab siis, kui mäng on läbi. Ülesannete mängulisus loob tiimis positiivse õhkkonna, mis soodustab õppimist, kuid sisuline õppimine toimub läbi tegevuse reflektsiooni ja analüüsi, mille järeldused saab üle kanda igapäevatöösse. Koolituse käigus analüüsime muu hulgas tiimiliikmete individuaalseid käitumismustreid, rollijaotusi tiimis, juhtimise ja koostoimimise erinevaid tahkusid, mida teades ja arvestades sujub igapäevane koostöö ladusamalt.

Meeskondlikud ülesanded ühe- või kahepäevase koolituse juures

Meeskonnamänge saab teha nii siseruumides kui värskes õhus ning ülesandeid on erineva keerukuse ja kestusega. Oluline on, et valitakse tiimile õpieesmärke silmas pidades sobivad ülesanded, analüüsi ja järeldusi võimaldavad kõik neist. Meeskondlikud ülesanded võivad olla seotud väga erinevate teemadega:

Koolitaja: Ülo Vihma

 

Meeskondlikud mängud või seiklused koos koolitusega

Pikemaid ja keerulisi seikluseid või mänge, mis nõuavad põhjalikku ettevalmistust ja tehnilisi vahendeid aitavad korraldada meie partnerid, kes on selle valdkonna parimad:
Seiklusministeerium www.seiklusministeerium.ee
360 kraadi seiklused www.360.ee

Küsi meilt meeskonnakoolitust!
Kirjuta: info@meeskonnakoolitus.ee

meeskonnatreening banner