Team Management Profile (lühendatult TMP) on maailmas üks enam levinud ja tunnustatud psühhomeetriline mõõdik. TMP annab kirjeldused töö funktsioonidest ja inimeste töö eelistustest. Selle abil saavad meeskonnaliikmed selgema pildi, kellele mis roll meeskonnas enim sobib, missugused rollid on meeskonnas esindatud ja kus suunas oleks vaja meeskonda arendada, täiendada või töid ümber jagada.

 

Team Management Profile

Margerison-McCann Team Management Rolliratas

Rolliprofiil asetab iga tiimiliikme kogu meeskonna ja organisatsiooni konteksti. See on suurepärane abimaterjal nii enda kui meeskonna analüüsiks.
Profiili koostamine on individuaalne. Küsimustik täidetakse elektroonselt. Profiili tagasiside ja analüüs seostatakse igapäevatööga.
TMP mudelit on rakendatud üle maailma suurtes korporatsioonides, avalikus sektoris ja konsultatsioonifirmades, nende hulgas Shell International, Orange PCS, KPMG, London Business School, Ericsson, British Petroleum jpt.
Rolliprofiil on osa meeskonna süsteemsest käsitlusest Team Management Systems, mis pakub mudeleid ja töövahendeid selleks, et aidata üksikisikutel ja meeskondadel oma energiat ja potentsiaali paremini rakendada.