okEelmises blogis kirjutasin meedikute paigalseisvast streigiläbirääkimisest ja sellest, milliseid lahendusi pakuti  Harvardis läbi viidud uuringus niisuguse umbsõlme harutamiseks. Kirjutamise hektel neid võimalusi polnud veel kasutatud. Kuid lõpuks selgus, et just üks seal pakutud lahendus toimis ka Eesti praktikas ja muutis läbirääkimiste kulgu. Kui laua taha ilmus uue osapoole  – riigikogu – värske esindaja Tsahkna, tõi see läbirääkimistesse vajaliku positiivse muudatuse.

Üks teine Harvardis ilmunud käsitlus selgitab natuke seda, mis võis lahendusele kaasa aidata. Frank E.A. Sander and Robert C. Bordone ütlevad, et selleks võib olla rapport, positiivne vastastikune tähelepanu, kokkukõla ja sugulustunne. Kui pooled jagavad rapportit, siis nad tegutsevad sünkroonselt ja vastastikuses kooskõlas. Igas läbirääkimises on peidus mingi taseme konflikt, kuid rapport võtab ärrituse impulsse maha. See mõjub nagu sotsiaalne rahusti.

Mäletame, et riiklikul lepitajal ei  õnnestunud rapportit luua ja ta pidi üldse läbirääkimistelt taanduma.

Mida siis uurijad soovitavad parema rapporti saamiseks teha.

1. Astuda mõni „lisasamm“ ehk tingimata ja võimalikult tihti taotleda silmast silma kohtumist. Rapport edastatakse enamasti mitteverbaalselt, selle loomiseks ei piisa kirjadest ega isegi telefonist.

2. Lobiseda enne läbirääkima asumist. Katses paluti üksteisest kaugel olevatel inimestele enne kirja kirjutamist telefonis lobiseda ilma teemat puudutamata. Kontrollgrupp alustas kohe kirjavahetusega. Selgus, et esimese grupi liikmeid jõudsid keskmiselt 4 korda parema läbirääkimistulemuseni.

3. Lasta teisel poolel ennast tundma õppida.

Kokkuvõttes on edukad läbirääkijad need, kes ehitavad rapporti, tulevad panterile vastu ja taotlevad silmast-silma kohtumist, võtavad aega lobisemiseks ja avavad oma isiku vastaspoolelel. Vaba infovahetus aitab pooltel jõuda teemade ja võimaluste sobiva kombinatsioonini, mis korrastatult annavad mõlema poole jaoks maksimaalse kasu.

Meie blogis leiduvaid leiduvaid materjale võib soovi korral vabalt kasutada. Palume ainult viidata sellele blogile ja võimalusel avaldada blogi link.