Kostab raadiost Ameerika Hääl
Selle kuuldavus on üsna hea
Laual lahti on Rahva Hääl
Peal on vobla, tal puudub pea

Hääled levivad kauguste taha
Mõned hääled
me salgame maha
tahame me või ei taha

voiceAmmuks see oli, kui kuulasime kodus tähelepanelikult Ameerika Häält. See hääl ulatus kauguste tagant, teda püüti segada aga kuulati seda süvenenumalt. Samal ajal meie kodune Rahva Hääl laitis selle kauge hääle maha. Rahva Hääl siiski tollal rahvani ei ulatunud ja mõjule ei pääsenud. Nüüdseks vaikivad mõlemad hääled. Keegi neid enam ei toida ja öelda neil ka meile midagi pole.

Suurest häältekoorist on lahkunud kaks häält. Ent teisi on alles veel. Osa hääli on meie ümber, osa meie sees.

Vahel arvatakse, et seesmisi hääli kuulev inimene pole vaimselt terve. Teine kord aga on vastupidi. Näiteks kui ei kuule enam südame häält.

Ühiselu üle otsustamisel on hea kuulda võtta erinevaid hääli. Mõned väga kauged hääled, perifeerias, on vaevu kuuldavad. Vahel käiakse neid hääli ka püüdmas. Püütakse kinni ja tuuakse bussiga keskusele lähemale, hääletama. Siis on kindel, et poolthääli saab rohkem kui vastuhääli.

Hääled on väga liikuvad. Teinekord mõni hääletab maanteel, et ühest kohast teise pääseda. Eestist on viimasel ajal palju hääli kaduma läinud, nad on liikunud Maarjamaalt marjamaale.

Mõni hääl kannab, teine eriti mitte. Vahel, kui palju hääli korraga vait jääb, sünnib hääletu alistumine. Parem olnuks alistuda häälekalt, muidu arvatakse, et polnudki alistumine vaid ülenemine. Ent hääletu alistumine võib sünnitada poolhäälse kaevikusõja, mis võib lahvatada mitmetuhandehäälseks laulupeoks.

Vahel häälekas vähemus sunnib vaikima vähem hääleka enamuse. Lõpuks enamus kähiseb vaevu, vähemus aga häälitseb jõudsalt edasi.

Teinekord tehakse hääleproovi, et siis õigel ajal hääl ilusti kõlaks. Hääled tehakse proovis puhtaks. Puhta häälega on koguni hea platsi puhtaks pühkida. Puhta häälega võib püünele ronida ja selle üle orgude kajama panna. Siis kauaks kostma jääb tühja hääle kaja.

Mõni hääl on kõrge, teine jälle madal. Mõni kõrge hääl on koguni kõrk. Ta madalat häält peab liig maiseks, harimatuks. Eks kõrge hääl kostab kaugemale, tema mõju on suurem. Ehk on tal tõesti õigus madalat põlata?

Vahel hääl hakkab kähisema, susisema, visisema ja värisema. Sellise häälega pole midagi peale hakata. Siis tasub otsida häälestajat, kes hääle õigeks timmiks või häälestuda ise ümber, et hääl jälle selgelt kõlaks ja kannaks.