Selle aasta alguses julgustas riskikapitalist Allan Martinson Äripäevas eesti inimesi oma ettevõtet looma. Talle oponeeris ärinõustaja Hendrik Roosna 11.01  ( Roosna: Ettevõtlus on nagu maratonijooks). Nende mõttevahetust oli huvitav jälgida, seda enam, et mõlemal poolel oli piisavalt argumente ja oskust neid esitada.

allan-smallNagu sellistel puhkudel sageli – kuulad ühe mehe juttu ja see tundub õige olevat. Kuulad teise risti vastupidist seisukohta ja ka see tundub õige olevat.  Alles siis, kui õnnestub inimeste tausta kohta lisainfot saada,  hakkab erinevate seisukohtade „tõesus“ selginema.  Kontekst määrab sisu. Martinson on olnud mitme firma edukas ülesehitaja. Täna otsib ta võimalusi investeerida  neisse idufirmadesse, mis kasumit kiirelt maksimeeriks. Loomulikult julgustab ta ettevõtlikke inimesi oma energiat ja annet ettevõtlusse panema.  Roosmaa kui ärinõustaja teab ettevõtjana kõikvõimalikke riske, mis äriga kaasas käivad, räägib põhjendatult ettevalmistuse ja analüüsi vajalikkusest, pikast plaanist ja riskide maandamisest. Oma praegusest ametist lähtuvalt soovitab ta  loomulikult nõustaja või mentori kaasamist. 

Nende meeste arvamustes avaldub nii välimine kui sisemine vaatenurk, millest kirjutas oma blogiartiklis  Arno Baltin. (Koolitamine seest või väljast. 28.11.2011). Mõlemad on kogenud ettevõtjatena nii tegijad-oskajad kui ka nõuandjad. Antud juhul on nad oma huvidest lähtuvalt nõuandja rollis. Väga huvitav oleks osaleda nende kahe mehe ühiskoolitusel, kus nad räägiksid oma kogemusest ettevõtjana. Usun, et nad räägiksid siis üsna sarnast juttu.