Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Tööriistad

alt

  • Stressi Profiil (SP) on arvutipõhine ankeet, mille abil saab analüüsida inimeste stressisituatsiooni.
  • SP analüüsib sügavuti psühhosotsiaalset töökeskkonda ja üldist stressi taset.
  • SP abil on võimalik saada teavet inimese enesetunde kohta tööl, erinevate gruppide kööstööst, stressi koormusest, stressiga toimetulekust, muutuste taluvusest, tervise seisundist, stressisümptomitest jne.
  • SP kasutatakse indiviidi kui ka gruppide ja organisatsioonide stressi põhjuste ja halvenenud tervisliku seisundi analüüsimiseks. SP näitab ära, millised on grupi või organisatsiooni tugevad küljed ning mida tuleks parandada ja arendada. Saadud informatsioon võib olla alguseks tegevuskava koostamisel grupile või organisatsioonile.
  • SP on üks enamkasutatud stressi mõõtmise instrument Rootsis.
  • SP põhjal on kirjutatud mitu doktori väitekirja ning avaldatud kümmekond artiklit
linking_skills

Igale juhile on vajalikud teatud oskused, mille valdamisest sõltub kogu meeskonna edukus. Meeskonda ühendavate oskuste mudel kirjeldab, millised need oskused on. 360° tagasisidele tuginev oskuste profiil võimaldab neid oskusi hinnata ja on aluseks juhi isiklikule arengupgrogrammile.

Profiili põhjal analüüsib juht ennast coachi abiga ning koos kavandatakse programm, mis keskendub meeskonna jaoks olulistele kuid juhi isikus tagasihoidlikult esindatud oskuste arendamisele.

Team Management Systems pakub tõhusat tööriista meeskonna analüüsiks - Kõrge energiaga meeskonna mudelit. Seda saab kasutada  coachinguks nii juht kui ka meeskond.

Kõrge energiaga meeskonna mudel on välja töötatud tuhandete juhtide küsitluste põhjal. Neist selgus, et kõik juhid otsivad vastuseid üsna sarnastele baasilistele küsimustele. Mergerisson ja McCann koondasid need küsimused terviklikuks mudeliks. Vastuste otsimine neile olulistele küsimustele annab meeskonna hetkeseisundi kirjelduse ja võimaldab luua arengukava energia suurendamiseks.