alt

  • Stressi Profiil (SP) on arvutipõhine ankeet, mille abil saab analüüsida inimeste stressisituatsiooni.
  • SP analüüsib sügavuti psühhosotsiaalset töökeskkonda ja üldist stressi taset.
  • SP abil on võimalik saada teavet inimese enesetunde kohta tööl, erinevate gruppide kööstööst, stressi koormusest, stressiga toimetulekust, muutuste taluvusest, tervise seisundist, stressisümptomitest jne.
  • SP kasutatakse indiviidi kui ka gruppide ja organisatsioonide stressi põhjuste ja halvenenud tervisliku seisundi analüüsimiseks. SP näitab ära, millised on grupi või organisatsiooni tugevad küljed ning mida tuleks parandada ja arendada. Saadud informatsioon võib olla alguseks tegevuskava koostamisel grupile või organisatsioonile.
  • SP on üks enamkasutatud stressi mõõtmise instrument Rootsis.
  • SP põhjal on kirjutatud mitu doktori väitekirja ning avaldatud kümmekond artiklit