Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Koostöö

Koostöö on võtmesõna kõikides organisatsioonides ja gruppides. Koostöökoolitus on meie firma tuumtoode. Aitame teil täiendada teadmisi ja oskusi, mida saab kasutada erinevates koostöövormides:

  • meeskonnas
  • ajutises töö- või projektigrupis
  • maatriksorganisatsioonis
  • multikultuurses organisatsioonis
  • koostöövõrgustikus.

 

Koostöö keskseks mõisteks on meeskond. Koolitusel loovad osalejad ühist arusaama sellest, mida meeskond sisuliselt tähendab ja kuidas see erineb tavalisest töögrupist, milline on grupi arengudünaamika ja kuidas meeskond kujuneb, milliseid isikuomadusi arvestades saab maksimaalselt rakendada inimeste potentsiaali ülesannete jaotamisel, millised on spetsiifilised koostööoskused ja kuidas neid arendada.

 

Eraldi käsitleme multikultuurseid meeskondi, mis on viimaste aastate üha suurenev tellimus. Nendel koolitustel analüüsime, millised väärtused on kujundanud kellegi harjumusi ja eelistusi, millised kultuuristereotüübid raskendavad üksteisemõistmist ja kuidas neid ületada, kuidas siduda rahvuskultuur ja organisatsioonikultuur.