Suvised meeskonnakoolitused on mängulised, kogemusõppel põhinevad treeningud. Ülesannete mängulisus loob tiimis positiivse õhkkonna, mis soodustab õppimist. Sisuline õppimine toimub läbi tagasiside, kus analüüsime individuaalseid ja grupi käitumismustreid, rollijaotust ning juhtimise ja koostöö erinevaid tahke, mis toovad tiimile edu. Neid teades ja rakendades õnnestub igapäevane töö paremini. Mängulistel koolitustel õpivad inimesed üksteist paremini tundma ja üksteisega rohkem arvestama, nii et neil on hiljem lihtsam omavahel infot vahetada ja probleeme lahendada. Tänu jagatud emotsioonidele suureneb ka „meie“ tunne.

Meeskonnamänge ja ülesandeid on väga erineva sisu, keerukuse ja kestusega. Millist neist valida sõltub tiimi vajadusest ja suurusest, osalejate õpieesmärkidest ja valmisolekust pingutuseks.

<<< vaata kirjeldusi siit >>>

Põnevaid ja sisukaid meeskonnamänge koolituste juurde pakuvad ka meie partnerid -  selle valdkonna parimad:
Seiklusministeerium www.seiklusministeerium.ee
360 kraadi seiklused www.360.ee

Küsi meilt meeskonnakoolitust!
Kirjuta: info@meeskonnakoolitus.ee

- sõnastame õpieesmärgid ja koostame tegevuskava
- käivitame ja koordineerime tegevust kohapeal
- juhime tagasiside andmist, arutelu ja analüüsi
- toome inimestest välja parimad küljed
- teadvustame õpikogemuse ja teeme järeldustest kokkuvõtte
- valime grupi suurusele ja tegevusele sobiva koha
- korraldame kogu logistika
- varume vajalikud vahendid

meeskonnatreening suvi