Uued postitused

HTMi tellitud üldhariduskoolide analüüsist selgus, et põhikooli keskmine hinne ennustab suurel määral gümnaasiumiõpilase individuaalset edu. Nt. matemaatikas tähendab õpilase ühepunktine edu põhikoolis riigieksami tõusu ligi 20 punkti võrra!!!Igasuguste teadmiste puhul, k.a. juhtimine, räägitakse...

Loe edasi

Kui te nüüd arvate, et ma räägin rahast, siis eksite. Räägin hoopis sellest, kuidas pelgalt tehtud töö äramärkmisest ja selle eest tänamisest - kas siis sõnades või koos tänu-,au-, kiituskirjaga või meenega – ei piisa selleks, et inimene saaks oma tehtust sügavama rahulduse. Mõnikord põhjustab see...

Loe edasi

生き甲斐 - loe [ikiɡai]   Milline oleks elu 100 aastasena? Kui vanaks inimesed üldse võiksid elada? Mida vanemaks me saame, seda enam ilmselt mõtleme oma elu mõtte ja ilu üle. Mis teeb elu elamisväärseks ja õnnelikuks isegi kõrges vanuses? See küsimus erutab nii tavainimesi kui ka teadlasi üle terve...

Loe edasi

 
 

Koolitus

Meeskonnakoolituste raames käsitleme kõiki olulisi koostöö ja inimeste juhtimise kompetentse. Koos õppides kujunevad meeskonnas ühised arusaamad, väärtused ja hoiakud, jagatakse teadmisi ja täiendatakse oskusi. Sel moel tekib oma  kultuur, kasvab motivatsioon ja sünergia.

 

 

Arendus

Eestis tehtud juhtimisuuringute järeldustest lähtuvalt keskendume teadmiste ja oskuste rakendamisele ning inimeste kaasamisele arendusse. Meie koolitused on arendustegevuse osa, nende kasu sõltub sellest, kuidas nad haakuvad organisatsiooni üldise strateegia ja juhtimispraktikaga.

Äri-, toote- või meeskonnaarendus  on omavahel seotud pidevad protsessid. Aitame hoida arendust tähelepanu fookuses, analüüsida hetkeolukorda, avastada ja teadvustada ning kavandada tulevikku. Teeme seda läbi konsultatsiooni, mentorluse ja coachingu nii juhtide kui meeskondadega.