Uued postitused

Kõige tõhusama tiimi moodustavad inimesed, kes rakendavad oma tugevaid külgi ja saavad teistelt tuge oma nõrkuste kompenseerimiseks. Meeskond on imeline sõna. Paljud inimesed kasutavad seda valimatult erinevatel põhjustel liitunud ja erineva suurusega inimkoosluste kohta. Olen korduvalt pidanud oma...

Loe edasi

Tartu Ülikool juhib Innove algatatud koolitusprogrammi „Personalijuhtimine haridusasutuses”, mis sisaldab ka coachinguid. Teen seal kaasa coachina ning olen tänaseks töötanud ligi 20 haridusasutuse juhiga. Sestap julgen teha esmase üldistuse – juhtimise põhimõtted ja võtted on universaalsed ja...

Loe edasi

Fortune 500 liidrite kohtumisel kõlas sõna „kultuur“ 90 minuti jooksul 27 korda. Enamus ärijuhte peab organisatsiooni edukuse tagamisel üheks oluliseks teguriks organisatsioonikultuuri. Samas on kultuur nagu mingi maagiline jõud, mida vaid vähesed oskavad kontrollida, enamus juhte lähtub vaid...

Loe edasi


 

 

Koolitus

Meeskonnakoolituste raames käsitleme kõiki olulisi koostöö ja inimeste juhtimise kompetentse. Koos õppides kujunevad meeskonnas ühised arusaamad, väärtused ja hoiakud, jagatakse teadmisi ja täiendatakse oskusi. Sel moel tekib oma  kultuur, kasvab motivatsioon ja sünergia.


 

Arendus

Eestis tehtud juhtimisuuringute järeldustest lähtuvalt keskendume teadmiste ja oskuste rakendamisele ning inimeste kaasamisele arendusse. Meie koolitused on arendustegevuse osa, nende kasu sõltub sellest, kuidas nad haakuvad organisatsiooni üldise strateegia ja juhtimispraktikaga.

Äri-, toote- või meeskonnaarendus  on omavahel seotud pidevad protsessid. Aitame hoida arendust tähelepanu fookuses, analüüsida hetkeolukorda, avastada ja teadvustada ning kavandada tulevikku. Teeme seda läbi konsultatsiooni, mentorluse ja coachingu nii juhtide kui meeskondadega.